Wandelroute Stützpunktgruppe Katwijk

Niet overal langs de Nederlandse kust is het aanwezige erfgoed van de Atlantikwall goed zichtbaar. Bij deze route wordt duidelijk hoe men na de oorlog ermee omging: hoe deze werd gesloopt, weggewerkt of juist opnieuw benut. Een goed voorbeeld is de Katwijkse boulevard. Deze werd nagenoeg volledig gesloopt voor de aanleg en werd na de oorlog gereconstrueerd. De route volgt verder door een prachtig natuurgebied met infiltratieplassen voor waterwinning waar veel verschillende vogel- en eendensoorten zich thuis voelen.