hero

Over ons

Bezoekatlantikwall.nl is een initiatief van de Erfgoedtafel Atlantikwall van de Provincie Zuid-Holland en Stichting Liniebreed Ondernemen. De website is het startpunt voor de online informatievoorziening en recreatieve aanbod over de Atlantikwall in Nederland, met een focus op de provincie Zuid-Holland.

Erfgoedlijn Atlantikwall

De Erfgoedlijn Atlantikwall verbindt verschillende militaire objecten, locaties en organisaties rond de verdedigingslijn die de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog langs de kust van het Europese vasteland bouwde. De kust vormt daarbij de verbindende geografische structuur.

De erfgoedlijnen Atlantikwall is een initiatief van de provincie Zuid-Holland als goed voorbeeld van een erfgoedparticipatie aanpak, zoals vastgelegd in het Verdrag van Faro. Dit Europese verdrag benadrukt de maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed en het belang van het beleefbaar maken van erfgoed voor de samenleving. De provincie Zuid-Holland stimuleert en ondersteunt door middel van haar erfgoedlijnen de samenleving om eigen initiatieven te ontplooien en de realisatie daarvan mogelijk te maken. Veel initiatieven krijgen zo een zo groot mogelijke kans van slagen. Door deze deelname vanuit de samenleving ontstaat een waardevol netwerk, waarin kennis wordt uitgewisseld, deelname wordt bevorderd en samenwerking centraal staat.

Erfgoedlijnen zijn verankerd in het provinciaal omgevingsbeleid en van daaruit zijn financiële middelen beschikbaar voor erfgoed-projecten. Deze website bezoekatlantikwall.nl is gefinancierd vanuit zo'n project. De website is primair gericht op de publiekslocaties van de Atlantikwall in de Provincie Zuid-Holland, maar neemt ook actieve bunkerlocaties mee in de overige provincies Friesland, Noord-Holland en Zeeland.

Over Stichting Liniebreed Ondernemen

Stichting Liniebreed Ondernemen (Liniebreed), opgericht in 2011, heeft als doel te zorgen voor een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van het verdedigingserfgoed in Nederland om het zo te behouden voor volgende generaties. Sinds haar oprichting is Liniebreed uitgegroeid tot een ondernemende brancheorganisatie voor alle (deelnemende) forten, waterlinies, vestingen en bunkers en Atlantikwall- en Koude oorlog locaties in Nederland. Samen met het uitgebreide netwerk zorgt ze voor een brede beweging, maakt ze historische verdedigingslijnen sterker, draagt ze het verhaal van het verdedigingserfgoed uit en zet ze de zorg ervoor op de agenda.

Stichting Liniebreed Ondernemen zorgt ervoor - onder meer via de websites forten.nl, waterlinies.nl, vestingen.nlbunkers.nl, koudeoorlog.nl én tevens via landelijke manifestaties (Weekend van het Verdedigingserfgoed en Fortenfestival) - dat heel Nederland van dit erfgoed geniet. Met als uiteindelijk doel het behoud ervan voor volgende generaties. 

Meer informatie op liniebreed.nl.