Vinetaduin

onderdeel van verdedigingsgebied Hoek van Holland

Het Vinetaduin herbergt een voor Nederland unieke combinatie van vier lagen krijgsgeschiedenis uit de 20e eeuw. Midden in een beschermd natuurgebied liggen Nederlandse kazematten uit de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), een Nederlandse geschutbatterij uit het interbellum (1937-1940), een Duitse kustbatterij uit de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) en een Amerikaans communicatiestation uit de Koude Oorlog (in 1967 gebouwd). 

Alle krijgsperioden uit de vorige eeuw hebben hier dus hun sporen achterlaten en de historische waarde is zo groot dat het sinds 2023 de status van Rijksmonument heeft. Behalve een verborgen militair landschap onder zand en struiken is het Vinetaduin tegenwoordig een prachtig natuurgebied (natura 2000). Er leven zeldzame planten en dieren, waaronder verschillende vleermuissoorten. Vanaf de Strandboulevard zie je een commandobunker en geschutsbunkers liggen maar deze zijn niet toegankelijk want het beschermde natuurgebied is verboden terrein. Het Zuid-Hollands Landschap organiseert echter unieke rondleidingen zodat je er toch een kijkje kunt nemen en meer te weten komt over de versmelting van cultuurhistorie met bijzondere flora en fauna.