Nieuw Boek Oorlog in Arcadië 1940-1945

10-07-2024

Het landelijke onderzoek Oorlog in Arcadië, gericht op Nederlandse kastelen en landgoederen in de Tweede Wereldoorlog, is een samenwerking tussen het Gelders Genootschap en de Nederlandse Kastelenstichting. Van 2021 tot en met 2024 is er onderzoek gedaan naar Nederlandse kastelen en landgoederen in de periode 1940-1945, waarin de oorlog Arcadië bereikte. In onderzoek naar Nederlandse landgoederen is deze periode vaak onderbelicht gebleven. Het doel van dit onderzoek was om deze vergeten verhalen tot leven te brengen en waardevolle historische kennis te delen met een breed publiek. Er is zowel onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen tijdens de oorlog als naar het erfgoed uit deze periode en hoe wordt er nu mee omgegaan. Voor Zuid-Holland is de relatie tussen Arcadië en de Atlantikwall in beeld gebracht.

Van de onderzoekers: “We hebben ontelbare archieven, kranten en beeldbanken doorgespit, (nazaten van) ooggetuigen gesproken en veldwerk gedaan op plekken waar de oorlog bijna nog voelbaar is in het landschap. Net zo belangrijk was de dialoog met huidige eigenaren, onderzoekers, beheerders en overheden tijdens de Oorlog in Arcadië-excursies en netwerkbijeenkomsten. Samen hebben we ervoor willen zorgen dat de rijke historie van deze bijzondere plekken niet verloren gaat.”

Op 3 juli 2024 zijn in Oosterbeek de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Deze zijn verwerkt in twee publicaties: een handreiking over de omgang met WOII-erfgoed op buitenverblijven (Handreiking - Oorlog in Arcadië (oorloginarcadie.nl)) en een omvangrijk publieksboek over de geschiedenis, uitgegeven door WBooks, te bestellen via deze link.