Van Vollenhovenprijs voor herbestemming Concondo Bunker

05-12-2023

Herbestemmen van monumenten is vaak geen eenvoudige opgave. Met de prijs, die door een onafhankelijke jury van erfgoedspecialisten wordt toegekend, wil prof. mr. Pieter van Vollenhoven zijn grote waardering uitspreken voor de initiatiefnemers: “Het doorzettingsvermogen en lef van deze twee initiatiefnemers en de wijze waarop zij deze monumenten een nieuw leven hebben gegeven is bewonderingswaardig. Het zijn twee goed geslaagde voorbeelden en dankzij deze mensen met passie voor erfgoed, en met hen vele betrokkenen, kunnen de monumenten behouden blijven.”

WINNAAR

Bunker Cocondo – Hoek van Holland

Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte de bunker onderdeel uit van de Duitse ‘Festung Hoek van Holland’ en de Atlantikwall. Gelegen in het hoofdkwartier van de Marine Artillerie Abteilung 205 functioneerde de bunker als cruciaal knooppunt van telefoonverbindingen. In 2020, precies 75 jaar na de bevrijding heeft Stichting Stelling 33 de bunker gerestaureerd en getransformeerd tot de pilot ‘Cocondo’: een concept waarmee bunkers langs de kust op duurzame en ecologische wijze worden getransformeerd tot betekenisvolle verblijfplaatsen. Waar tijdens de oorlog de bunker bemand werd door twee manschappen biedt deze nu plaats aan twee volwassenen en twee kinderen. De jury is enthousiast over de het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers: “Ga er maar aan staan! Een bunker in een Natura 2000-gebied. Er waren acht ontheffingen nodig en dat is allemaal gelukt. Het is een mooi voorbeeld van hoe een kleinschalig particulier initiatief een herbestemming kan realiseren, waar geen enkele professionele eigenaar aan zou willen beginnen vanwege de vele ‘mitsen en maren’.”

De erfgoedtafel Atlantikwall in de Provincie Zuid-Holland is trots op deze mijlpaal van een van onze partners. Stichting Stelling 33, namens alle erfgoedleden Atlantikwall van harte gefeliciteerd met deze eervolle prijs!

Bron: Winnaars Pieter van Vollenhovenprijs bekend | Restauratiefonds