hero

Ontploffing op het Hoekse strand

Door Simon Mostert

Uit het verhaal van nabestaande Teunis van Oosten.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Hoek van Holland onderdeel van de Duitse Atlantikwall. Er worden versperringen en mijnenvelden aangelegd. Aan de obstakels op de stranden worden vaak mijnen vastgemaakt. Duitse krijgsgevangenen ruimen direct na de oorlog al veel mijnen en obstakels op, maar helaas worden niet alle mijnen gevonden.

Het ruimen van versperringen (met mijnen) op het strand van Ter Heide in 1947 door aannemingsbedrijf Sanders-Snepvangers en Vlieger (Hoogheemraadschap van Delfland)

In februari 1947 besteedt de gemeente Rotterdam de opruimwerkzaamheden van de overgebleven obstakels uit. Door de strenge winter is er voor de aannemer Maarten van Oosten en zijn zoons Willem en Maarten op dat moment geen ander werk beschikbaar en besluiten ze het werk aan te nemen. Enkele dagen vóór het werk is afgerond, slaat het noodlot toe.

Op 18 maart 1947 zijn Van Oosten en zoons nabij het Oude Slag op het strand van Hoek van Holland bezig met het verwijderen van de obstakels. Op het moment dat er met behulp van een tractor, een stalen paal wordt verwijderd, is er een geweldige explosie. Vader Maarten (62), zoon Willem (34) en Maarten jr. (33) zijn op slag dood. Van de toeschouwers die staan te kijken, raakt er één ernstig gewond.

De broers Van Oosten hebben wel een vrijwillige ongevallenverzekering afgesloten. Maar deze wordt niet uitgekeerd op grond van “Molest”*. Het verzekeringsbedrijf doet niet eens moeite om de aansprakelijkheid voor het ongeluk vast te stellen. Men wijst… op een komma die in de polis staat en verschuilt zich daarachter. Hierdoor ontvangen de weduwen geen uitkering.
Ook de Raad van Arbeid keert niets uit, op grond van het feit dat de slachtoffers langer dan een half jaar ‘zelfstandige werkers’ zijn. Alleen voor de kinderen wordt ‘wezenrente’ uitbetaald. De weduwen krijgen een tijdelijke ondersteuning van de Wederopbouw.

Uiteindelijk komt er toch een regeling. Oom Teun van Oosten, werkzaam in Den Haag, waarschijnlijk op een of ander ministerie, heeft zich enorm ingespannen zodat de weduwen alsnog een uitkering van het Ministerie krijgen, vallend onder de stichting ’40-‘45.

Willem en Maarten

Psalm 39: vers 10
ik ben verstomd, ik doe mijn mond niet open, want Gij zelf hebt het gedaan.
De datum 17 maart 1947 op de grafsteen van “vader” van Oosten komt niet overeen met de werkelijke overlijdensdatum van 18 maart 1947

“Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad”. Rotterdam, 18-03-1947, p. 1. Geraadpleegd op Delpher

* Molest schade is schade die niet kan worden gedekt door de verzekeraar. Er zijn flink wat vormen van molest te onderscheiden. In sommige gevallen is het niet mogelijk om je tegen molest schade te verzekeren. Mocht je toch te maken krijgen met molest schade, dan zal de verzekeraar in veel gevallen de schade niet vergoeden.

Bron: historischhoekvanholland.nl