Biberbunker terug naar hoe het er ooit uitzag

01-11-2023

In mei 1945 verlieten Duitse militairen de duinen van Oostvoorne. Na de oorlog betrok de Bescherming Bevolking (BB) de voormalige Biberbunker van de Luftwaffe, een bunker met 3 meter dikke muren en een 2 meter dik dak. Toen werd de westerse wereld geconfronteerd met een nieuwe oorlogsdreiging. De BB had in de Biberbunker het coördinatiecentrum. ,,De BB heeft het terrein rondom de bunker met zand uit de duinen laten ophogen. Ze wilden daarmee de luchtdruk verkleinen in het geval van een explosie’’, stelt Christian van Bennekom van de Stichting Biberbunker Oostvoorne. Er ligt overigens geen niet-ontplofte munitie meer. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) het hele terrein al onderzocht.

Wie de details van de Biberbunker kent, weet al dat het straatniveau tijdens de Duitse bezetting een stuk lager lag. Zo is er een ingang voor materialen, die nu nog in het zand verstopt ligt. Ook met zand bedekte klimijzers aan de muur om de bunker te beklimmen verklappen dat de grond tachtig jaar geleden hier nog een stuk lager lag. ,,We brengen met het afgraven de oorspronkelijke situatie terug.’’ De komende maanden worden de werkzaamheden uitgevoerd. Volgend museumseizoen moet het werk grotendeels af zijn. De nieuwe buitenruimte, het museumerf, biedt de gidsen de gelegenheid om uitgebreider in te gaan op de geschiedenis.

In totaal zijn in dit duingebied bijna honderd bunkers gebouwd. De grootste bunker in de stelling Biber, de Biberbunker, was de commandobunker. De stelling was erop gericht om met een radarsysteem geallieerde vliegtuigen te onderscheppen. ,,In de Biberbunker kunnen we nu groepen van maximaal dertig mensen ontvangen. We krijgen straks meer ruimte’’, legt Van Bennekom uit.

Uitgegraven
De rondleidingen concentreren zich nu vooral op de Biberbunker. Vlak daarbij liggen nog drie bunkers. Een vierde, de generatorbunker, wordt uitgegraven. ,,Met de nieuwe inrichting worden de vier bunkers beter bereikbaar. We kunnen deze bunkers meer bij de rondleiding betrekken’’, aldus Van Bennekom. Een van de vier bunkers wordt ingericht als ontvangstruimte. Daarin komen onder andere een museumwinkel en toiletten. Van Bennekom: ,,De toiletten in de Biberbunker gaan weg, zodat daar ook weer meer ruimte ontstaat.’’ De nieuwe inrichting geeft de mogelijkheid om de museale objecten in de buitenruimte beter op te stellen. Objecten zoals een kanon, het onderstel van een radar en strandversperringen komen beter tot hun recht. Moderne elementen worden uit het zicht gehaald. ,,Voor de veiligheid moet er altijd een auto staan. Die wordt achter een bunker geparkeerd.’’

Ook het groen wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie. De Stichting Biberbunker werkt hierbij samen met het Zuid-Hollands Landschap. Essen en (naoorlogse) Corsicaanse dennen worden gerooid. Het afgegraven zand wordt teruggebracht naar de omliggende duinen. Van Bennekom: ,,De Duitsers hebben zand uit de duinen gehaald om de bunkers mee te bedekken. Na de oorlog haalde de BB zand om het terrein bij de Biberbunker op te hogen. Wij brengen nu zand naar de duinen te rug. De natuur wordt hersteld.

Dit is een artikel van Janet van Klink uit het Algemeen Dagblad. Download het artikel hier